Μήνας: Σεπτέμβριος 2012

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2011-2012 «Κρίσεις: συνέχειες και ασυνέχειες στην Ιστορία»

28-30 Σεπτεμβρίου 2012 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2011-2012 με θέμα Κρίσεις: συνέχειες...