Μουσικά νέα Αυγούστου

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΑΝΙΑ Ο Kostis Kez στο BRAS DE FRERES, παλιό λιμάνι-Νεώρια Ο Μανώλης Σταγάκης με λαϊκό πρόγραμμα στο...