Κατατέθηκε η προσφορά για την οδική ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της Κρήτης

Μία και μόνη προσφορά, αλλά με δελεαστική για το δημόσιο έκπτωση, κατατέθηκε κατά τη σημερινή επαναληπτική δημοπρασία του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης- Οριζόντια και κάθετη σήμανση», που αφορά σε διαγραμμίσεις και τοποθέτηση πινακίδων.

Η προσφορά κατατέθηκε από εταιρία Κυπριακών συμφερόντων, που έδωσε έκπτωση για το έργο 42%, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η προσφορά κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, ενώ στην Επιτροπή της δημοπρασίας και κατά τις προκαθορισμένες ώρες του διαγωνισμού, δεν κατατέθηκαν προσφορές, παρά το γεγονός ότι έξω από τη συγκεκριμένη αίθουσα βρίσκονταν αρκετοί εκπρόσωποι εταιριών, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για το έργο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι η πρώτη δημοπρασία είχε κηρυχτεί άγονη, συμβατικά τεύχη είχαν προμηθευτεί 72 εταιρίες. Η Επιτροπή άνοιξε σήμερα την προσφορά, έκανε τον πρώτο σχετικό έλεγχο και την έκανε δεκτή σε πρώτη φάση.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που κατατέθηκε θα συνεχιστεί από την Επιτροπή, μ’ έμφαση στη νομική διερεύνηση τους.

rethemnos.gr