ΝΕΑ

Ο Μυστικός Δείπνος

Ο Μυστικός Δείπνος, μία σπάνια και ωραία τοιχογραφία με τεχνική fresco που ανακαλύψαμε συμπτωματικά σήμερα…