ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Για να μην ξεχνάμε τί έγινε στην Κρήτη…- “Μετά τις εκτελέσεις, εχόρευαν επί των πτωμάτων φωνάζοντας “Χάιλ Χίτλερ” και “Ζήτω η Γερμανία”

Μετά την εκτέλεσιν συνεκεντρώθησαν εις τον Κρεββατάν και τα εκτελεστικά αποσπάσματα Βαχού, Αμιρών και Κεφαλοβρύσου και υπό τους ήχους φωνογράφου...