Μήνας: Μάιος 2012

Νέοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα τη διευκόλυνσή τους για την ταχύτερη και πιο έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών Ύδρευσης -...