ΣΧΟΛΙΑ

Comments

Συμβολή της Εκκλησίας της Κρήτης, σε λογαριασμό για το δημόσιο χρέος

Τη συμβολή της Εκκλησίας της Κρήτης στον 'Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημοσίου χρέους', που έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα της...