Κατασκευή Σύγχρονων Δικτύων Υποδομής στην Παλιά Πόλη. Υπογράφτηκε η σύμβαση

Υπογράφεται την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 στο Δημαρχείο Χανίων, η σύμβαση για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013) έργου «Κατασκευή Σύγχρονων Δικτύων Υποδομής στο Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης – Διαμόρφωση, Αποκατάσταση οδών».

Ο προϋπολογισμός μελέτης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσόν των 2.080.000,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός σύμβασης εκτέλεσής του στο ποσόν του 1.174.495,00 €.

Το έργο συμπληρώνεται μ’ ένα δεύτερο έργο, που αφορά την υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ (νυν ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στην συγκεκριμένη περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 224.475,00€ το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από τη ΔΕΔΔΗΕ Χανίων και κατά 50% από το ΕΣΠΑ.

Η σύμβαση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου έχει υπογραφεί από τις 30/04/2012 και οι εργασίες του θα ξεκινήσουν παράλληλα με την εργολαβία του 1ου υποέργου.