Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τα απόβλητα στα Χανιά

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει ότι το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Industrial and Hazardous Waste Management – CRETE 2012” θα διεξαχθεί στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, στον εκθεσιακό χώρο του MINOA PALACE RESORT AND SPA στον Πλατανιά Χανίων.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται ανά δύο έτη και επικεντρώνεται στο φλέγον και πάντα επίκαιρο θέμα της διαχείρισης των βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης παγκοσμίως, αλλά και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων από ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, οι οποίες πρωτοστατούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Το συνέδριο, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν 300 περίπου σύνεδροι από τουλάχιστον 50 διαφορετικές χώρες του κόσμου, θα επικεντρωθεί σε ήδη εφαρμοζόμενες καινοτόμες ιδέες διαχείρισης βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων οργανικών ουσιών, υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων, εκρηκτικών, διοξινών και φουρανίων, βαρέων μετάλλων, αμιαντούχων υλικών, ραδιενεργών αποβλήτων, μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων, κα.). Στόχος είναι η παρουσίαση νέων τεχνολογιών, η περιγραφή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επίσημο site του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hwm-conferences.tuc.gr, όπου είναι αναρτημένο και το τελικό πρόγραμμα.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προγραμματισμένες ομιλίες και συζητήσεις εξ’ ολοκλήρου στα Ελληνικά, οι οποίες θα αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στον Ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα σε:
i) Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων,
ii) Διαχείριση Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Στις εν λόγω συζητήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων ελληνικών υπουργείων, που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, εκπρόσωποι αντίστοιχων υπουργείων του εξωτερικού (π.χ. Ολλανδίας, ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανίας, Δανίας, κα.), εκπρόσωποι εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα και ειδήμονες από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του Ελληνικού κράτους, τόσο κεντρικών, όσο και τοπικών, σχετικών με τη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στο εν λόγω συνέδριο είναι δωρεάν.

Η συγκέντρωση ειδικών εμπειρογνωμόνων, αλλά και επιστημόνων, από ολόκληρο τον κόσμο στα Χανιά, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία απόκτησης γνώσης και αναγνώρισης για την χώρα μας.

Αγώνας της Κρήτης