Πρόγραμμα Ferrybox με τη στήριξη της ΑΝΕΚ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) πρωτοπόρος στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζει το επιχειρησιακό σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ (http://poseidon.hcmr.gr) με την εγκατάσταση ενός συστήματος FerryBox συνεχούς καταγραφής φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στο F/B Olympic Champion της ΑΝΕΚ Lines στην γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς.

Το FerryBox καταγράφει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τη θερμοκρασία, αλατότητα, περιεκτικότητα σε διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα, φθορισμό σαν απόρροια της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και το pH του θαλασσινού νερού. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε πραγματικό χρόνο και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ παρέχοντας στην επιστημονική κοινότητα ένα χρήσιμο εργαλείο και στους χρήστες μία άμεση εικόνα των περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επικρατούν στο Νότιο Αιγαίο. Μελλοντικά προβλέπεται η προσθήκη περαιτέρω αισθητήριων για μετρήσεις όπως η συγκέντρωση του CO2 συμβάλλοντας στην παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο των συστημάτων FerryBox (http://www.ferrybox.com) κάλυπτε μέχρι πρόσφατα κυρίως τις βόρειες θάλασσες και τις Ευρωπαϊκές ακτές στον Ατλαντικό ωκεανό. Η προσθήκη στο δίκτυο του μοναδικού για την Μεσόγειο συστήματος FerryBox αναβαθμίζει σημαντικά το ρόλο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε που πλέον διαθέτει μέσω του ΠΟΣΕΙΔΩΝ ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δίκτυα παρατήρησης θαλασσών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Γεγονός που μπορεί να συνδράμει θετικά στις υπάρχουσες ερευνητικές συνεργασίες αλλά και να αποτελέσει αφετηρία για νέες. Ιδιαίτερα σε μία δύσκολη εποχή που ο προϋπολογισμός και οι ερευνητικές υποδομές της χώρας ολοένα και συρρικνώνονται.

Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της ΑΝΕΚ. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Βαβουλέ καθώς και τον πλοίαρχο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του F/B Olympic Champion για την φιλοξενία και τη συνεργασία τους στις εργασίες εγκατάστασης του συστήματος.

Αγώνας της Κρήτης