Πώς έμπλεξε η Carrefour με τα πλαστά τιμολόγια!

Βαριές κατηγορίες, που εμφανίζουν την Carrefour-Μαρινόπουλος να συμμετέχει σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, ώστε να μην αποδίδει ΦΠΑ, περιλαμβάνονται σε πόρισμα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Το πόρισμα «φωτογραφίζει» εικονικές συναλλαγές που έγιναν ανάμεσα στην Carrefour-Μαρινόπουλος και την εταιρία Orbicom Α.Ε. Εν προκειμένω τα προϊόντα της δεύτερης (κυρίως κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεις) «κυκλοφορούσαν» από το ένα κράτος στο άλλο χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο χρήστη για να βρεθούν τελικά υπερτιμολογημένα στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό εμφάνιζαν υψηλή αξία αγορών και κόστος πωληθέντων, ενώ περιοριζόταν η τελική φορολογική τους επιβάρυνση. Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ, από τις εικονικές συναλλαγές που πραγματοποίησε με διάφορες εταιρίες η Orbicom Α.Ε. προκύπτει φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τη συνεργασία με την Carrefour-Μαρινόπουλος, το πόρισμα αναφέρει: «Μια από τις επιχειρήσεις προς τις οποίες εξέδιδε η Orbicom Α.Ε. τα εν λόγω εικονικά τιμολόγια είναι και η Carrefour-Μαρινόπουλος στις χρήσεις 2007-2008 με συνολικές πωλήσεις καθαρής αξίας 894.421,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 169.940,28 ευρώ. Ολα τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας που έλαβε η Carrefour-Μαρινόπουλος από την Orbicom για τη φερόμενη αγορά εμπορευμάτων είναι εικονικά. Πρόκειται για ανύπαρκτες πωλήσεις, αφού η Orbicom ποτέ δεν είχε τα εμπορεύματα αυτά».

Στις έγγραφες εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει, η εταιρία Carrefour υποστήριξε ότι οι συναλλαγές της με την Orbicom δεν ήταν παράνομες, ο προμηθευτής πληρώθηκε με δίγραμμες επιταγές σε τράπεζα και τα ηλεκτρικά είδη πουλήθηκαν λιανικά σε πελάτες. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η συνεργασία μας με την εταιρία Orbicom, εταιρία η οποία συναλλασσόταν και με πολλές άλλες γνωστές εταιρίες της αγοράς, ήταν μια καθ’ όλα συνήθης, έως ποσοτικά ασήμαντη, εμπορική συνεργασία, οι δε μεταξύ μας οικονομικές συναλλαγές ήταν απολύτως σύννομες και τυπικές, διεκπεραιώνονταν δε με βάση τις απαιτήσεις του νόμου».

Δημοκρατία