Εκκρεμότητες για την παράδοση του νέου καταστήματος κράτησης Χανίων

Απάντηση για το θέμα της παράδοσης του νέου καταστήματος κράτησης Χανίων έλαβε μετά από σχετική της ερώτηση  στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Πεταλωτή, η Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Κουρουπάκη.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού οι μόνες εργασίες που εκκρεμούν είναι :

•Η τοποθέτηση του τηλεφωνικού κέντρου από τον ΟΤΕ.

•Η έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ποσών που απαιτούνται για την πληρωμή τελών σύνδεσης με τη ΔΕΗ, σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

•Οι δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται περίπου 20 μέρες μετά τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ.

•Η ολοκλήρωση των προμηθειών εξοπλισμού με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2012.

•Για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου περιλαμβανομένου του ειδικού κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης θα απαιτηθούν 4,5 εκ ευρώ. Το ποσό αυτό έχει ζητηθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και εν μέρει μέσω της προτεινόμενης επιχορήγησης του 2012.

•Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του νέου Καταστήματος Κράτησης Χανίων, αυτή θα αντιμετωπισθεί όταν λειτουργήσει το εν λόγω Κατάστημα Κράτησης.

[flashnews]