Έναρξη για τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ την Παρασκευή

Νέα προγράμματα απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών ενεργοποιεί από σήμερα, Παρασκευή, ο ΟΑΕΔ. Τα εν λόγω προγράμματα που απευθύνονται συνολικά σε 69.000 ανέργους δεν χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, αλλά τα χρήματα πιστώνονται στο όνομα της επιχείρησης στο ΙΚΑ.

Τα τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

-Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (δηλαδή περί τα 740 ευρώ).

-Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007- 2013. Το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει το 80% το πρώτο έτος.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών ηλικίας 22 – 64 ετών, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η διαρχία της επιχορήγησης φθάνει τα τρία χρόνια, ενώ το ποσό καθορίζεται στα 24.000 ευρώ, 6.000 ευρώ προκαταβολή και το ίδιο ποσό στο τέλος κάθε έτους.

Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η καινοτομία των νέων προγραμμάτων είναι ότι στην επιχείρηση δεν μπαίνουν χρήματα από τον ΟΑΕΔ -όπως γινόταν στα σχετικά προγράμματα επιδότησης εισφορών μέχρι σήμερα- αλλά πιστώνονται στο όνομα της επιχείρησης στο ΙΚΑ.

Ο εργαζόμενος έχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που του αναλογεί από το ΙΚΑ και τα ένσημα κανονικά και ο εργοδότης υπόκειται σε ελέγχους και καταβάλλει κανονικά τις ΑΠΔ κάθε τρίμηνο, απλώς δεν δίνει όλο το ποσό, αλλά το υπόλοιπο πέραν της επιδότησης.

Σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένου κατά τη διάρκεια που η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα και επομένως έχει «φθηνότερο» προσωπικό – ο εργαζόμενος που απολύθηκε πρέπει να αντικατασταθεί σε διάστημα ενός μήνα, αλλιώς ο ΟΑΕΔ ζητά πίσω την επιχορήγηση.

Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις και από σήμερα έχουν αναρτηθεί στο site του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων γίνεται από σήμερα – μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΑΕΔ.

[in.gr]