Τρύπες Ψωμιάδη στον «κουμπαρά» του Τ.Τ.

Έντονο προβληματισμό στους μετόχους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και αγωνία για το τελικό ύψος του… λογαριασμού που θα κληθεί να πληρώσει ο «κουμπαράς» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δημιουργεί η επιβεβλημένη από τις συνθήκες μεταφορά του βάρους της διάσωσης της Aspis Bank στο Τ.Τ.

Η αναγκαστική διάσωση, με την οποία μεταφέρθηκαν ουσιαστικά οι «τρύπες» από την κατάρρευση του οικοδομήματος Ψωμιάδη στο Δημόσιο και τους μικρομετόχους του Τ.Τ., έχει αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα στους μετόχους του υπό κρατικό έλεγχο πιστωτικού ιδρύματος, καθώς η διοίκηση Παπαδόπουλου ελάχιστα έχει ανακοινώσει ως τώρα για τον προγραμματισμό που έχει κάνει με την ιδιότητα του νέου βασικού μετόχου της Aspis, αλλά και για τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η νέα αυτή συμμετοχή στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα του Τ.Τ.

Προς το παρόν, το μόνο που είναι σαφές είναι, ότι το Τ.Τ. έχει ήδη συνεισφέρει περί τα 30 εκατ. ευρώ στην υποχρεωτική, για λόγους μειωμένης κεφαλαιακής επάρκειας, αύξηση κεφαλαίου της Aspis Bank.

Σαφές είναι, επίσης, ότι η διοίκηση του Τ.Τ. απέφυγε να δεσμεύσει περισσότερα κεφάλαια και να αυξήσει τη συμμετοχή της πάνω από το 32,90%, προφανώς για να αποφύγει μια δημόσια προσφορά για το σύνολο των μετοχών της μικρής τράπεζας. Εξ αυτού συνάγεται, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη διοίκηση Παπαδόπουλου, ότι το Τ.Τ. θα επιδιώξει να μείνει προσωρινά στο μετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank και να μεταβιβάσει τη συμμετοχή του αμέσως μόλις παρουσιασθεί η ευκαιρία.

Επιπλέον, οι μέτοχοι του Τ.Τ. μπορούν να αντιληφθούν ότι τα μεγέθη της Aspis  Bank είναι τέτοια, που δεν θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία του Τ.Τ., όποιες και αν είναι οι εξελίξεις στο προσεχές μέλλον. Όμως, σε μια περίοδο που ακόμη και το Ταμιευτήριο, παρά τη μεγάλη ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και τις μικρές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, εμφάνισε για τη χρήση 2009 οριακή κερδοφορία που δεν ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ, οι μέτοχοι του Τ.Τ. δικαίως αντιλαμβάνονται την Aspis ως ένα σοβαρό βάρος, με εν δυνάμει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα τουλάχιστον της τρέχουσας χρήσης.

Επειδή ως γνωστόν στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, αλλά και επειδή είναι σαφές ότι από τον ιδιωτικό τομέα θα αργήσει να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος για μια τράπεζα με τα χαρακτηριστικά της Aspis, οι μέτοχοι του Τ.Τ. προσπαθούν σχεδόν στα… τυφλά, ελλείψει ενημέρωσης από τη διοίκηση Παπαδόπουλου, να αποτιμήσουν το πιθανό κόστος από την προσπάθεια διάσωσης της τράπεζας του άλλοτε κραταιού Συγκροτήματος Ψωμιάδη.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Aspis μόνο ενθαρρυντικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, παρά την φιλότιμη προσπάθεια της διοίκησης της τράπεζας να διαχειριστεί τις σοβαρές επιπτώσεις της κατάρρευσης του συγγενούς ομίλου της Ασπίς Πρόνοια.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική έκθεση, η Aspis Bank έχασε μεγάλο μέρος των καταθέσεων αμέσως μετά την κατάρρευση της Ασπίς Πρόνοια: «Κατόπιν της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, η ASPIS BANK αντιμετώπισε εκροή καταθέσεων η οποία ανήλθε σε €637.313 χιλ. στο σύνολο της μέχρι και την 17.3.2010. Από 1.1.2010 έως τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η εκροή καταθέσεων ανήλθε σε €207.622 χιλ.».

Δεδομένου, ότι στο τέλος του 2009 οι καταθέσεις στην Aspis Bank ανέρχονταν σε 1,77 εκατ. ευρώ περίπου, σαφές είναι ότι οι συνολικές εκροές της περιόδου μετά την ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου, μέχρι και τις 17 Μαρτίου αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλό ποσοστό των συνολικών καταθέσεων.

Επιπλέον, τα βασικά μεγέθη της τράπεζας παρουσίασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σοβαρή επιδείνωση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το ενεργητικό μειώθηκε κατά 7% , ενώ οι προβλέψεις για επισφάλειες αυξήθηκαν σε 103,70 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 12%.

Δεδομένης της καταγραφής ζημιών, όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου μειώθηκε σε 107 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον ενοποιημένο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 7,57%, δηλαδή σε ποσοστό χαμηλότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο από την ΤτΕ, με συνέπεια την υποχρεωτική προσφυγή στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Η Aspis κατέγραψε ζημίες που αναλογούν στους μετόχους 61,86 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, η ροή πληροφοριών από τη διοίκηση του Τ.Τ. με το… σταγονόμετρο, σε ό,τι αφορά το εγχείρημα της σταθεροποίησης της Aspis Bank και τις προβλέψεις της διοίκησης για τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το ίδιο το Ταμιευτήριο δεν φαίνεται ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας από τους μετόχους της μειοψηφίας, που βλέπουν ότι οι… σταθεροποιητικές υπηρεσίες που –υποχρεώθηκε να- προσφέρει το Τ.Τ. στο τραπεζικό σύστημα της χώρας ίσως κρύβουν ένα «τσουχτερό» λογαριασμό…

Bank news