Ποιοι εκλέγονται στα Δημοτικά Συμβούλια Δήμων Σφακίων, Γαύδου

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Απ’ το συνδυασμό του Παύλου Πολάκη εκλέγονται οι :

Γιώργ. Πρωτοπαδάκης,
Μαν. Χιωτάκης
Πέτρ. Σοφούλης
Μαν. Ορφανουδάκης
Παύλ. Βοτζάκης
Γιάννης Ζερβός
Νικ. Γλυνιαδάκης
Αφρ. Σφηνιά
Γιαν. Παπαδόσηφος
Νεκτ. Μπουχλάκης

και απ’ τον συνδυασμό του Γιάννη Χιωτάκη οι

Νεκτ. Γλυμενάκη – Κριαρά
Θοδ. Αθητάκης
Ιωαν. Ψαράκη
Γιάννης Τζατζιμάκης
Ιωσ. Χατζηδάκης
Γιώργ. Κοπασάκης
Ιωσ. Δουρουντούς.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Απ’ τον μοναδικό συνδυασμό του Ευστράτιου Λαμπάκη εκλέγονται οι :

Ματθ. Τζανιδάκης
Νικ. Αρκαλάκης
Ελ. Σαματά-Δαμοράκη
Μαν. Μιχελαράκη
Γιώργος  Παπαδάκης
Αργ. Λαμπάκη
Κωστ. Κουριδάκης
Ευαγγ. Καλλινίκου
Κωστ. Βακιρλής
Χαραλ. Βαϊλακάκης
Αγγελ. Βαϊλακάκη
Γεωργ. Κατράκη
Μαρία Στυλιανουδάκη