Ποιοι εκλέγονται στα Δημοτικά Συμβούλια Δήμων Καντάνου-Σελίνου και Κισάμου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

Δεκατρείς έδρες καταλαμβάνει ο συνδυασμός του Γιώργου Δερμιτζάκη, τέσσερις ο συνδυασμός του Γιώργου Ζουριδάκη, δύο ο συνδυασμός του Μανώλη Μπουζάκη και δύο ο συνδυασμός της Στέλλας Αλφιέρη.

Απ’ τον συνδυασμό του Γιώργου Δερμιτζάκη εκλέγονται :

Δ.Ε. Ανατολ. Σελίνου

Ευτύχης Πυροβολάκης

Γιάννης Βιττωράκης

Δ.Ε. Καντάνου

Βασίλης Κουκουβιτάκης

Γιάννης Φωτάκης από την

Δ.Ε. Πελεκάνου

Αντώνης Μπιτσάκης

Γιωργ. Μπουλινάκης

Μαν. Φαλελάκης

Μαν. Κουκουλάς

Ευτ. Δαμαράκης

Ευτ. Τσατσαρωνάκης

Γιώργ. Πετράκης

Κωστούλα Παπαδογιάννη

Μιχαήλ Σαρτζετάκης.

Απ’ τον συνδυασμό του Γιώργου Ζουριδάκη εκλέγονται:

Δ.Ε. Ανατολ. Σελίνου

Ελευθ. Καστανάκης

Δ.Ε. Καντάνου

Νεκτ. Καλαϊτζάκης

Δ.Ε. Πελεκάνου

Αντ. Μαράκης

Ευγενία Αντωνοβαρδάκη

Απ’ το συνδυασμό του Μανώλη Μπουζάκη ο Κώστας Κονταδάς από την Δ.Ε. Καντάνου και ο Σταύρος Αλυγιζάκης από την Δ.Ε. Πελεκάνου. Απ’ το συνδυασμό της Στέλλας Αλφιέρη ο Νίκος Φωτοδημητράκης από την Δ.Ε. Ανατολ. Σελίνου και ο Κώστας Καρυωτάκης από την Δ.Ε. Καντάνου.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Δεκαέξι θα είναι οι έδρες του συνδυασμού του Γιώργου Μυλωνάκη, επτά του συνδυασμού της Φρόσως Σκουλάκη τέσσερις του συνδυασμού του Κώστα Κουκουράκη.

Απ’ το συνδυασμό του Γιώργου Μυλωνάκη εκλέγονται οι:

Δ.Ε. Ινναχωρίου

Μιχ. Μουντάκης

Παναγ. Χαραλαμπάκης

Δ.Ε. Κισάμου

Μιχ. Μουντάκης

Νίκ. Κατζουράκης

Γιώργ. Σκουρδυλάκης

Αντ. Σχετάκης

Κωνστ. Καστανοπουλάκης

Κωνστ. Χριστουλάκης

Γιαν. Κελαϊδής

Διαμάντα Βαρουχάκη

Θεοδ. Τουλουπάκης

Χαραλ. Πιτσιγαυδάκης

Δ.Ε. Μηθύμνης

Νεκτ. Κουμάκης

Νεκτ. Μυλωνάκης

Γιώργ. Ραϊσάκης

Δημ. Μοσχονάκης

Απ’ το συνδυασμό της Φρόσως Σκουλάκη εκλέγονται οι:

Δ.Ε. Κισάμου

Θόδωρ. Σταθάκης

Μιχ. Σκουλάκης

Νικ. Ξυπολιτάκη;

Κατερ. Πατερομιχελάκη

Βασιλ. Γλαμπεδάκης

Κατ. Ροκάκη- Κολοκοτρώνη

Χρηστ. Σοφουλάκης

Δ.Ε. Μηθύμνης

Αντ. Παρτσαλάκης

Φάνια Χορευτάκη

Απ’ το συνδυασμό του Κώστα Κουκουράκη οι Βασ. Μαρτσάκης από την Δ.Ε. Ινναχωρίου, οι Σπ. Μαυροδημητράκης και Στέλ. Κουνελάκης από την Δ.Ε. Κισάμου και ο Μιχ. Χαιρετάκης από την Δ.Ε. Μηθύμνης.