Η αλήθεια για το φράγμα Σεμπρωνιώτη

Κανένα αίτημα δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επικαιροποίηση της μελέτης που αφορά την κατασκευή του φράγματος Σεμπρωνιώτη, επισημαίνει ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Βέρας Νικολαΐδου, Διαμάντως Μανωλάκου και Σταύρου Σκοπελίτη.

Στην ερώτησή τους οι τρεις βουλευτές του ΚΚΕ επεσήμαιναν το πρόβλημα της λειψυδρίας που αντιμετώπισε φέτος ο Νομός Χανίων και ζητούσαν από τα συναρμόδια Υπουργεία να ξεκαθαρίσουν:
«Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τα αναγκαία έργα υποδομής και τη χρηματοδότησή τους;
? Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε να ακυρώσει το δημοπρατημένο έργο της κατασκευής λιμνοδεξαμενής Έλους;
? Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν χρηματοδοτεί την επικαιροποίηση της μελέτης που είναι έτοιμη από το 1995 και τη δημοπράτηση του φράγματος Σεμπρωνιώτη;
? Θα αποζημιώσει τους αγρότες που λόγω της λειψυδρίας βλέπουν  να καταστρέφεται η αγροτική τους παραγωγή;».
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ
Απαντώντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης σημειώνει ότι «βασικό στόχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 -2013 ´Αλέξανδρος Μπαλτατζής´, αποτελεί η προώθηση της ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων, αφενός μέσω της κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων για την εξοικονόμηση νερού άρδευσης (Άξονας 1) και αφετέρου μέσω της εφαρμογής γεωργικών πρακτικών που αποσκοπούν σε μειωμένη χρήση νερού (Άξονας 2). Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί στον Νομό Χανίων το φράγμα Βαλσαμιώτη, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΑΑ ως ´έργο – γέφυρα´ από τη Γ? Προγραμματική Περίοδο στις 11.5.2010, με προϋπολογισμό 20,7 εκατ. ευρώ καθώς και τη λιμνοδεξαμενή Ομαλού, προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ και το σχετικό αρδευτικό δίκτυο αξιοποίησης αυτής».
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΕΛΟΥΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Απαντώντας σε ό,τι έχει να κάνει με την απένταξη του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Έλους, του Νομού Χανίων» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ο κ. Σκανδαλίδης αναφέρει ότι «υπαγορεύτηκε λόγω του υψηλού κόστους των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται και οι οποίες πλησιάζουν το συνολικό κόστος κατασκευής της λιμνοδεξαμενής, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΠΑΑ απαγορευτική. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος μπορεί να επανεξετάσει την ένταξη του έργου, στην περίπτωση που το κόστος των απαλλοτριώσεων μειωθεί σημαντικά».
Ο κ. Σκανδαλίδης τονίζει, ακόμη, «με τις παραπάνω παρεμβάσεις στις υποδομές προωθείται αποτελεσματικά η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας στον Νομό Χανίων, σε μια δύσκολη συγκυρία για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, γεγονός που δεν επιτρέπει την ένταξη στο άμεσο χρονικό διάστημα πρόσθετων εγγειοβελτιωτικών έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιοχή του Νομού Χανίων».
ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΜΠΡΩΝΙΩΤΗ
Ο ίδιος τονίζει ότι «στο παρελθόν η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκπονήσει τις μελέτες για τρία φράγματα στον ποταμό Ταυρωνίτη του Νομού Χανίων, στη θέση Παπαδιανών, χωρητικότητας 40.000.000 m3, στη θέση Πουματιανού, χωρητικότητας 15.000.000 m3, και στη θέση Σεμπρωνιώτη, χωρητικότητας 5.000.000 m3.
Η προαναφερόμενη Δ/νση ενέκρινε τις μελέτες και με το αριθμ. 9639/15.3.2005 έγγραφό της απέστειλε το σύνολο των μελετών των φραγμάτων που έχουν εκπονηθεί για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη στον ΟΑΔΥΚ (μετά από σχετικό αίτημά του). Για τη δημοπράτηση του φράγματος, εκτός της επικαιροποίησης της τεχνικής μελέτης, απαιτείται και η εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει λάβει, επί του παρόντος, αίτημα που να αφορά στην επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης. Επισημαίνουμε ότι το έργο θα μπορούσε εναλλακτικά να υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων της Περιφέρειας».
ΖΗΜΙΕΣ
Όσον αφορά στις ζημιές από λειψυδρία – ξηρασία, ο κ. Σκανδαλίδης σημειώνει ότι «δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Τα θέματα ξηρασίας και γενικά τα προβλήματα από αίτια που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, μπορούν, ενδεχομένως, να ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς ´περί κρατικών ενισχύσεων´».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΧΑΝΙΑ 2010