Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το νέο «Εν Χανίοις 2020»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενέκρινε την έκδοση εντός του έτους του 14ου τόμου του «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» και όρισε τη Συντακτική Επιτροπή και την Επιμελήτρια της έκδοσης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων «σύμφωνα με αυτή την απόφαση προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις εργασίες τους, ώστε η έκδοση να παρουσιαστεί τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, με δεδομένο ότι ως ημερομηνία κυκλοφορίας του «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων η 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τιμώντας την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Οι εργασίες, που θα περιληφθούν στην έκδοση, θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες. Τίθεται υπ’ όψιν των συγγραφέων ότι η φετινή έκδοση συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και πρόθεσή μας είναι η φετινή έκδοση να φιλοξενήσει εργασίες, που θα αναδεικνύουν τον πλούτο του υλικού καθώς και την ιστορία του φορέα, ώστε να αποτελέσει με αυτόν τον τρόπο ένα επετειακό λεύκωμα για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου. Χωρίς να αποκλείονται όλα τα θέματα, που πληρούν τις προδιαγραφές του τόμου, είναι προφανές ότι οι εργασίες, που αναφέρονται στο Ιστορικό Αρχείο θα αποτελέσουν ξεχωριστή ενότητα σε προβεβλημένο σημείο του τόμου.
Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .doc ή .docx) και σε μια εκτύπωση, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στον τόμο, με την ένδειξη “Για την έκδοση «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2020», στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr ή να τις παραδώσουν στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπόψη της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν επιστρέφονται. Οι συγγραφείς των οποίων τα κείμενα θα περιληφθούν στην έκδοση, δικαιούνται 5 αντίτυπα του τόμου και 50 ανάτυπα της εργασίας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
– Σημανδηράκη Ζαχαρένια, Επιμελήτρια της έκδοσης, τηλ.: 6944801787.
– Χουδαλάκη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, τηλ. 28213 41662)»

haniotika-nea.gr