Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ για το 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, στις 15.30.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), με εισηγητή το νέο πρόεδρο Μιχάλη Τζινευράκη.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/6/2017, 12/6/2017, 16/6/2017 (δυο συνεδριάσεις), 26/6/2017, 5/7/2017, 19/7/2017, 28/7/2017, 17/8/2017 και 18/9/2017 {Πρόεδρος}
 2. Έγκριση αγοράς ακινήτου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Ξανθουδάκης}
 3. Έγκριση αγοράς ακινήτου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στα Περιβόλια Δ.Ε. Θερίσου {Ξανθουδάκης}
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Χανίων» στα πλαίσια της με Α.Π. 6254/878/Α3-27-11-2017 πρόσκλησης 075/27-11-2017-κωδ. ΟΠΣ 2309 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.) {Ξανθουδάκης}
 5. Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΧ για το 2018 {Τζινευράκης}
 6. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Βαρουδάκης}
 7. Έγκριση στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Βαρουδάκης}
 8. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Βλαχάκης}
 9. Έγκριση στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Βλαχάκης}
 10. Έγκριση υλοποίηση πράξης με τίτλο: Υποστήριξη Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ. Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και κωδ. ΟΠΣ 5010832. {Δήμαρχος}
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής”, Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 {Δήμαρχος}
 12. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 807/13-10-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό δυο μελών του Δήμου Χανίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Λατομεία Χορδακίου (ΛΑΧΟΡ ΑΕ) {Δήμαρχος}
 13. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φοβάκη Μανούσου για την μετάβαση του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
 14. Έγκριση συνδρομών διαδικτυακής πρόσβασης –Internet έτους 2018 για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών {Δήμαρχος}
 15. Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα έτους 2018 για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών {Δήμαρχος}
 16. Παραχώρηση γηπέδου Παλαιάς Ηλεκτρικής για τη διεξαγωγή τουρνουά πετοσφαίρισης {Δήμαρχος}
 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
 18. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 309/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 494/2017 απόφαση, που αφορά τον ορισμό του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων” {Δήμαρχος}
 19. Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Χρήστο (Τάκη) Χουλιόπουλο {Δήμαρχος}
 20. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Χανίων {Δήμαρχος}
 21. Συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυκτικών με το Σ.Α.Ε.ΨΥ.Χ., την Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ., την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Ε.Β.Ε.Χ. {Δήμαρχος}
 22. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
 23. Αποδοχή δωρεάς του Παγκόσμιου Διαγωνισμού έμμετρης σάτιρας του Π. Πολυχρονάκη {Δήμαρχος}
 24. Λήψη απόφασης α) για τη χωροθέτηση ενός (1) δορυφορικού μικρού πράσινου σημείου στο Δήμο Χανίων σε υφιστάμενο κτίριο ιδιοκτησίας/κυριότητας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στη Δ.Ε. Σούδας και Β) για το φορέα του έργου/λειτουργίας αυτού {Αποστολάκη}
 25. Καθορισμός του τρόπου απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
 26. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης και δικαστικών εξόδων στην ιδιοκτησία με κ.κ. 030447/ΟΤ112-115 “Κ. Σούδα” {Μαράκης}
 27. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Κισσάμου για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» {Ξανθουδάκης}
 28. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων & κοινοχρήστων χώρων {Ξανθουδάκης}
 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” {Ξανθουδάκης}
 30. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Θερίσου” {Ξανθουδάκης}
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2016” {Ξανθουδάκης}
 32. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου προς τον Αθλητικό Σύλλογο Μπιτς Τένις Ν. Κυδωνίας Χανίων {Βλαχάκης}
 33. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}
 34. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018 {Βλαχάκης}
 35. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Δασκαλάκης) {Βλαχάκης}
 36. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αναγραφής εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων (Τραχανατζής) {Βλαχάκης}
 37. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων (ΑΦΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΕ) {Βλαχάκης}
 38. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ) {Βλαχάκης}
 39. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Παντελαντωνάκη) {Βλαχάκης}