ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μοναδικά ευρήματα αποκαλύπτει η ανασκαφή στη Ζώμινθο, στον ορεινό Μυλοπόταμο!

Μοναδικά ευρήματα μας αποκαλύπτει η ανασκαφή στη Ζώμινθο: Mεταξύ αυτών εντοπίζονται θησαυρός χαλκών (διπλοί πέλεκεις, θυμιατήρια, μικρογραφίες, ελάσματα, κύπελλα και...