Κρητικά προϊόντα στο εξωτερικό

Την ανάπτυξη των εξαγωγών των κρητικών προϊόντων στις ξένες αγορές έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχο η συμμετοχή του προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΚ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), στο οποίο συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΚ κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, συνεδρίασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010 παρουσία της υπουργού Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη.

“Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι των Συνδέσμων Εξαγωγέων από όλη τη χώρα και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ιωάννης Δρυμούσης αποτελώντας πλέον το ελληνικό διευθυντήριο εξαγωγών. Ο ΣΕΚ δίνει το «παρών» και δείχνει τη δυναμική της ελληνικής περιφέρειας συνδιαμορφώνοντας τις νέες προτάσεις με στόχο την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε κάθε αγορά του κόσμου”.


Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα, ότι κατά την πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα μείζονα ζητήματα των ελληνικών εξαγωγών και τέθηκαν οι άμεσοι στόχοι του Οργανισμού: “Η αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών επιχειρήσεων προς έναν εξαγωγικό προσανατολισμό και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΟΠΕ βάσει συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής για την ενίσχυση των προωθητικών του ενεργειών και των διεθνών του δράσεων αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της νέας Διοίκησης του ΟΠΕ. Η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των Υπουργείων (Εξωτερικών, Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού και Πολιτισμού) και όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου μεταξύ τους θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα, εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση των ενεργειών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η υπουργός Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κανείς δεν είναι περιττός στον κοινό στόχο για την κατάκτηση άλλων αγορών”.
Επίσης τονίζεται, ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΠΕ για το 2010 περιέχει νέες, καινοτόμες δράσεις με διεθνείς προσανατολισμούς και προδιαγραφές και θα παρουσιαστεί σύντομα στους φορείς και τους κλάδους: “Η συμμετοχή του προέδρου του ΣΕΚ, κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη στη νέα Διοίκηση του ΟΠΕ θα ενισχύσει τους άμεσους στόχους για την ανάπτυξη των Κρητικών εξαγωγών και την προώθηση των κρητικών ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων σε όλες τις αγορές του κόσμου, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της ποιότητας και της υπεροχής των”, υπογραμμίζεται σχετικά.

[Χανιώτικα Νέα]