Χωρίς νερό αύριο Περιβόλια, Βαμβακόπουλο, Γαλατάς, Δαράτσο

Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει «τους καταναλωτές του αρδευτικού έργου των περιοχών Περιβολίων, Βαμβακόπουλου, Γαλατά και Δαράτσου ότι εκτός προγράμματος αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 δεν θα υδροδοτηθεί η εν λόγω περιοχή λόγω ειδικών αναγκών ενίσχυσης των αποθεμάτων της ΔΕΥΑΧ».