Έκθεση ζωγραφικής στο Αμάρι

Ο Σύλλογος «Φίλοι του Αμαρίου», με τη βοήθεια του Κώστα Νουκάκη, διοργανώνει 21 Ιουλίου με 3 Αυγούστου σε χωριά του Αμαρίου την έκθεση ζωγραφικής της Έλεανορ Άλιτ (Eleanor Allit) με θέμα το μύθο του θεού Ερμή, στο πλαίσιο του προγράμματος του Συλλόγου «Φιλοξενούμενοι Καλλιτέχνες». Τοπικοί καλλιτέχνες θα συνοδεύουν με τα έργα τους την Έλεανορ Άλιτ. Τα έργα θα εκτίθενται στα χωριά Αμάρι, Μέρωνα, Αποδούλου, Αποστόλους και Κουρούτες μέχρι και τις 3 Αυγούστου.