Χωρίς περίθαλψη αφήνουν 400.000 ασφαλισμένους

51-1--3-thumb-mediumΣτην κλίνη του Προκρούστη στέλνει η κυβέρνηση 400.000 οφειλέτες του ΟΑΕΕ, του Ταμείου Επιστημόνων (Μηχανικοί κ.ά.) και των οικογενειών τους, αφού η κατά τα άλλα επικοινωνιακή απόφαση που «πέρασε» με υπουργική απόφαση και οι όροι που αυτή θέτει καθίστανται απαγορευτικά για την κάλυψη της ασφαλιστικής περίθαλψης του 90% των οφειλετών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, η συγκεκριμένη απόφαση οδηγεί σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη μόλις 12.000-15.000 ασφαλισμένους, καθώς θέτει όρο, τα εισοδήματα όσων έκαναν διακοπή εργασιών να μην υπερβαίνουν την τελευταία τριετία τα 12.000 ευρώ το χρόνο. Η απόφαση απευθύνεται σε:1Ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ.

2Ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι 28.2.2015, εφ’ όσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων να προβούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28.2.2015, για τον ίδιο τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013.

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

Ακόμη οι υπερήλικοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, και τα προστατευόμενα μέλη αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2015, με την υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η μεταφορά του ποσού προς τον ΕΟΠΥΥ, με τη μορφή της επιχορήγησης, θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των πληρωμών, έτσι όπως αυτή θα προκύπτει από τις μηνιαίες αναφορές του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αποστέλλονται εντός 10 ημερών μετά το τέλος του προηγούμενου μήνα προς το υπουργείο Υγείας (ΓΔΟΥ) και το ΓΛΚ (ΔΠΓΚ). Οι μεταφορές των πιστώσεων θα πραγματοποιηθούν σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων τον Δεκέμβριο 2014 και θα αφορά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, με βάση την εκτίμηση του ΕΟΠΥΥ για την πορεία των υποχρεώσεων και των πληρωμών.

http://diulistirio.blogspot.gr/