Ζαλίστηκαν οι αγρότες στην Κρήτη από τα νέα μέτρα – Ποιοι απαλλάσσονται την τήρηση βιβλίων

73982Το “φυσάνε και δεν κρυώνει” οι αγρότες στην Κρήτη που βλέπουν πως το 2014 ξεκινάει, όπως τελείωσε το εφιαλτικό το 2013. “Αυτή η χρονιά θα είναι η ταφόπλακα μας” λένε.

Οι αγρότες βλέπουν τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή να τους οδηγούν ακόμη πιο βαθιά στο αδιέξοδο, το οποίο βρίσκονται. Μετά το νόμο περί φορολόγησης των αγροτεμαχίων, ήρθε και η τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων για τους αγρότες που έχουν από ένα συγκεκριμένο εισόδημα και πάνω, το οποίο καθορίζεται στις 10.000 ευρώ (ακαθάριστα έσοδα)

Ποιοι απαλλάσσονται

Απαλλάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2014, όπως αναφέρει το ellinikigeorgia.gr από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 10.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη απαλλάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

creteplus