Δημοπρασία γιά τις “ομπρέλες” στο Δήμο Πλατανιά

“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής”..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01 / 07 / 2013, ώρα 10:00 στο Δημαρχείο του Πλατανιά στο Γεράνι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 28210-83985

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ