Επι – σκέψεις, τηλεόραση Κύδων, Παρασκευή 31 Μαίου 2013 στις 10:00 μμ, με τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη


Επτά χρόνια συμπληρώνονται για το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο του Drexel στην Αμερική.
Για το πρόγραμμα, την εμπειρία και την διαδρομή του μαζί μας η Διευθύντρια του Προγράμματος Δρ. Μαρία Χναράκη και ο Πρόσεδρος Καθηγητής Θεόδωρος Κατερινάκης.
Επι – σκέψεις, τηλεόραση Κύδων, Παρασκευή 31 Μαίου 2013 στις 10:00 μμ, με τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη