Σε δύο μήνες η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer

eEnviPerΣτην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων eEnviPer για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Μέσα από την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, το σύστημα eEnviPer συνδυάζει ψηφιακή πληροφορία, υπηρεσίες ηλεκτρονικού νέφους, λογισμικά και υποδομές, καθώς και εργαλεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συνθέτοντας έτσι μια ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη ηλεκτρονική «αρχιτεκτονική» παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το σύστημα eEnviPer θα είναι χρήσιμo σε όλους όσους σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την αξιολόγηση, την έγκριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, δηλαδή σε επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και πολίτες για τη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και την έκφραση απόψεων, όπου απαιτείται βάσει της νομοθεσίας.

Η πρώτη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer έγινε στο Βελιγράδι στις 14 Φεβρουαρίου 2013, στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας των εταίρων του Προγράμματος. Έχοντας ανταποκριθεί επιτυχώς στις υποχρεώσεις της απέναντι στο Πρόγραμμα, η Περιφέρεια Κρήτης επελέγη να παρουσιάσει την eEnviPer πλατφόρμα της για την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην πρώτη ανοιχτή συνάντηση εργασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2013 στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά ήδη στην τελειοποίηση της πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να είναι απολύτως λειτουργική σε περίπου δύο μήνες. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η πιλοτική φάση λειτουργίας της πλατφόρμας, στα πλαίσια της οποίας θα οργανωθούν μια σειρά από ανοιχτές παρουσιάσεις και εφαρμογές σε ολόκληρη την Κρήτη. Στις ενημερωτικές αυτές συναντήσεις θα προσκληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα σε διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, αλλά παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η πιλοτική χρήση της πλατφόρμας eEnviPer θα γίνεται σε πραγματικές συνθήκες διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και θα διαρκέσει περίπου ένα έτος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eEnviPer της Περιφέρειας Κρήτης, ως καινοτόμα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει σκοπό να καταστήσει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης πιο ποιοτικές, απλές και διαφανείς, συντομεύοντας παράλληλα τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου και ολοκλήρωσής τους, με στόχο την ουσιαστικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123, -124 και -118 και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eenviper.eu, όπου μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία για την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος.

rethemnos.gr