Επήρανε φωθιά τα Κυριακάδικα…!!!

Μα ίντα ναι πάλι ετουτονά το “κακό”!! Οπέρισυς εντάκαρε ένα μαγατζί στη χώρα στα Χανιά και άνοιγε απου το μεσημέρι τση Κυργακής και έβανε όργανα και έσιαζε μόνο μεζεδες απου γινότανε μαλιχουλές κι απόις, ύστερα θα πεις και έπεσε σπόρος κι απ’ακρη σ’άκρη στη χώρα και παραέξω εζυγώξανε ούλοι και κάνανε μαθές το ίδιο και το αυτό !!

Και εντακάρανε τσι πεννιές και τσι κοντυλιές μόλις ηθελα να πχιούνε τον πρωινό καβέ κατα τσι 3-4 τ’απόγεμα -γιατί προκόβουνε βλέπει και βγαίνουνε και την αργαδινή απο σπέρας, τα μεσάνχυτα λοδά όι με τσ όρθες… χαα γελώ απατός μου- και αργούνε να θέσουνε…

Και ετσά που λέτε πατριώτες και να γίνεται ένα μπατιρντί και ζωντανή, ολοζώντανη μουσική, να τραγουδούνε πότες κοπελλιές πότες λύρες και βιολιά απ’ούλα… και να παίζουνε δυό τρία το πολυ μόνο όργανα, γιατί βλέπεις απ΄ οψάργας καταχτυπούνε τα μεγάφωνα εκειά που πχαίνουνε στα κλαμπ και δεν γκατεω και εγω πως τα λενε κεινανά, απού γροικάς τσι μουζικές και σου ‘ρχεται ανακατωμάρα… ούλη τη νύχτα ως που να βγεί ο ήλιος και πιο ύστερα ωσπου να πάνε να θέσουνε τσ’ οχτω το πρωι ποθές και των έει πονέσει η κεφαλή…

Ιντα μρε με νοιάζει μένα σάματις βάνω εγω στην τσέπη μου πράμα; Μόνο μόνο, μια τζι μιάς κουβέντα εκάναμε οπροψές με ένα κουμπάρο μου και έλεγα εγω ελεγε κι κεινος σας ο μαυρος τα πάθη ντου με τα κοπέλλια του απου δε μανταλώνουνται λέει κι αυτουνου…

Κι οφέτος απου λέτε να και ντακέρνει η χειμερινή λεει σαιζό, και ξεκινούνε δα κεινα να τα μεζεδοπερίεργα, οσα τονε οπέρισυς και 4-5 καινούρια εσιάξανε πάλι οφέτο. Ε μαα… μόδα απου τσι λίγες!!! Και δώστου ρακές και κρασιές και μεζεκλίκια και ρραιβ μουσική απου τα απογεμα τση Κυργακής και όσο μπαει…

Ααα και το άρρο, βγανουνε λεει κι ορισμενοι τη μακαρονάδα με το ζουμι οντε θελα πάει αργά για να ξεμεθύσουνε λέει μιάν ολιά.. που μρε τηνε μάθετε τουτηνε πάλι;; Μα να σου πω εδοκιμάσα ντηνε και είναι η παντέρμη μπουκια και συχώριο και ατιμος ειμαι α δε παρω το παρεάκι μου να πάω μεθαύριο μόνο και μόνο για τουτονά…

Οϊ πραμα άρρο, παρα εδα λέει εκόλησε και στο Ρέθεμνο ετουτηνά η λόξα και να δούμε ωσέ που θα φτάξει…

Εεε καλα διάφορα εδά συντεκνάκια μου και να τα λέμε πότες πότες…

Μ.Τσικουδάκης