Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ενώνει φέτος τις δυνάμεις της με το ∆ήμο Ρεθύμνης δημιουργώντας ένα νέο Θεσμό, τη «Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής», με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της κρητικής κουλτούρας.
«Η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής» αποτελεί τη συνισταμένη δύο επιτυχημένων διοργανώσεων του ∆ήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης αντίστοιχα, που λάμβαναν χώρα τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο. Η μία είναι η γνωστή σε γενιές και γενιές Ρεθεμνιωτών «Γιορτή Κρασιού & Παραδοσιακών προϊόντων», και η δεύτερη και πλέον πρόσφατη, η έκθεση για τη διασύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού «Αγρο – Τουριστική Συνεργασία».
Με το πάντρεμα αυτών των δύο επιτυχημένων και αγαπημένων από την τοπική κοινωνία διοργανώσεων, επιχειρούμε να αναδείξουμε τη δυναμική και τις προοπτικές, που απορρέουν από την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Ρεθύμνου και ολόκληρης της Κρήτης, της «Κρητικής ∆ιατροφής».