ΔΕΗ: Ζημία 1,4 εκατ. ευρώ

Καθαρές ζημιές ύψους 1,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Ωστόσο για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, η ΔΕΗ καταγράφει επίσης αύξηση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (+17,4%) η οποία οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης από τους οικιακούς καταναλωτές (που στράφηκαν τον χειμώνα στα κλιματιστικά, λόγω των αυξήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης), στην επιστροφή πελατών από τους εναλλακτικούς προμηθευτές που έκλεισαν και στις αυξήσεις των τιμολογίων.

Ωστόσο, οι θετικές επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και του φυσικού αερίου και του κόστους των εισαγωγών ή αγορών ρεύματος από τρίτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 17,4% λόγω μείωσης των αμοιβών και συνταξιοδότησης 651 εργαζομένων. Ο κύκλος εργασιών ήταν 1,54 δισ. ευρώ από 1,37 δισ. πέρυσι και το χρέος της επιχείρησης διαμορφώθηκε σε 4,85 δισ., από 4,7 δισ. ευρώ. Επίσης, αυξημένο κατά 54,1 εκατ. ευρώ (+118% σε σχέση με πέρυσι) είναι το κονδύλι των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, δηλαδή για καταναλωτές που δεν θα εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

«Μέσα σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται και από εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων ανεπίλυτων δομικών θεμάτων της αγοράς ενέργειας» επισημαίνει σε σημερινές δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α. Ζερβός.

Για το σύνολο του έτους ο κ. Ζερβός εκτιμά ότι τα μεγέθη θα κινηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού «με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω».

Ο ίδιος σημειώνει, εξάλλου, ότι τα υδατικά αποθέματα στα υδροηλεκτρικά έχουν αυξηθεί σημαντικά, ότι η ζήτηση μετά τον Μάρτιο είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα η χονδρική τιμή αγοράς της ενέργειας να έχει υποχωρήσει σημαντικά και ότι στο πρώτο τρίμηνο δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως η επίδραση των αυξήσεων στα τιμολόγια και της αύξησης του μεριδίου αγοράς.

epikaira