Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο εκσυγχρονισμού του δημοτικού φωτισμού στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Από το Δήμο Χανίων γίνεται γνωστή η ένταξη του έργου«Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης Χανίων» στο ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό 119.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αξιολογήθηκε θετικά για ένταξη στο ΕΣΠΑ, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης ύστερα από την ολοκληρωμένη πρόταση/αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλλε η νέα Δημοτική Αρχή των Χανίων στις 23 Δεκεμβρίου 2011.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων, η εγκατάστασή των οποίων θα γίνει σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης με αυτεπιστασία, από τα συνεργεία του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χανίων. Οι περιοχές παρέμβασης είναι οι εξής:

Τμήμα 1: Οδός Χάληδων -όπου θα τοποθετηθούν στύλοι με φανάρια κατά μήκος του

δρόμου – και Tμήματα των οδών Κατρέ, Πάρ. Κανεβάρω & Κανεβάρω.

Τμήμα 2: Οι οδοί: Καλαίστου Επισκόπου, 2η Παρ. Καλαίστου, Κουρμούλη, Μελιδόνη, Ν. Οικονόμου, Ζερβουδάκη, Πεζάνου, Δρακοντοπούλων, Βουρδουμπά, Παρ. Γερασίμου, Δαιδάλου, Ικάρων, Γερασίμου, Επισκ. Διονυσίου, Καψοκαλυβών, Ραδαμάνθιος & Γλαύκου.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο έρχεται να συμπληρώσει τα άλλα δύο έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τη Δημοτική Αρχή, και πιο συγκεκριμένα αυτά της κατασκευής σύγχρονων δικτύων υποδομής και σε διαμορφώσεις του Κεντρικού και Δυτικού τμήματος της Παλιάς Πόλης Χανίων, αντίστοιχα, όπως επίσης και το έργο «Πεζοδρόμηση – Διαμόρφωση Οδού Ποτιέ και Διαμόρφωση οδών Εισοδίων –Αγίων Δέκα –Δωροθέου Επισκόπου –Παρόδων Αυτών –Καραολή Δημητρίου», η μελέτη του οποίου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 4059/10-8-2011 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

[agonaskritis.gr]