Λιακωτό – Δρώμενα Φεβρουαρίου

ΔΡΩΜΕΝΑ/LIVE EVENTS

ΟΜΙΛΙΕΣ/MORNING TALKS

– Τετάρτη/Wednesday 29/2/2012, 11:00


Νίκος Σταυρουλάκης:

“Η Οθωμανική ζωγραφική και κουζίνα τον 16ο αιώνα και το Χαρέμι”. Είσοδος 3 ευρώ


Nikos Stavroulakis: “16th century Ottoman Paintings, Cuisine and the Harem”.
Admission 3 euros.

————

LIAKOTO – ARTCAFE

www.vamosvillage.gr
www.liakoto-artcafe.gr