Ενα εκατομμύριο επιβάτες και 42,4 εκατ. ευρώ κέρδη το 2009 για τις Μινωικές

Στα 42,4 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη των Μινωικών Γραμμών το 2009, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χθες, ενώ η χρονιά σημαδεύτηκε με σημαντική πτώση στις γραμμές της Αδριατικής.

Οπως επισημαίνει η εταιρία, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η συνακόλουθη οικονομική επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2009 επέδρασε αρνητικά στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και ιδιαίτερα στη διακίνηση φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής Θάλασσας.

Ο κύκλος εργασιών των Μινωικών Γραμμών το 2009, επηρεασμένος τόσο από το δυσμενές οικονομικό κλίμα όσο και από το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαμορφώθηκε σε 171,1 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη των Μινωικών Γραμμών μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 42,4 εκατ. ευρώ.

Το 2009, σε επίπεδο ομίλου, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρίας, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα το οικονομικό έτος 2009 ανήλθαν σε 32,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με αυτά της μητρικής, γεγονός που οφείλεται στη διαφορά κέρδους από την αποτίμηση της εταιρίας Hellenic Seaways και στην αναλογία του ομίλου στα καθαρά αποτελέσματα της Hellenic Seaways για την περίοδο από 1/1 έως 30/6/2009 που οι Μινωικές Γραμμές ασκούσαν ουσιώδη επιρροή.

Το 2009, στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η διακίνηση τόσο των επιβατών όσο και των Ι.Χ. αυτοκινήτων παρουσίασε αύξηση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρά τη δραστηριοποίηση στη γραμμή και νέας εταιρίας με καθημερινές αναχωρήσεις.
Συγκεκριμένα οι Μινωικές Γραμμές το 2009 μετέφερε 1.020.000 επιβάτες, 148.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 60.000 φορτηγά. Τα μερίδια αγοράς της εταιρίας στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν σε ποσοστό 63,3% για τους επιβάτες, 60,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 42,0% για τα φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ στην εταιρία αναλογεί το 38,7% του συνόλου των ταξιδιών.

Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία) σημειώθηκε σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο των φορτηγών στο σύνολο της αγοράς, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, η οποία έχει επίδραση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η εταιρία πραγματοποιώντας το 32,4% των ταξιδιών, στην αγορά της Βόρειας Αδριατικής, διακίνησε το 36,8% των επιβατών, το 37,4% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 33,0% των φορτηγών αυτοκινήτων.
Περαιτέρω, οι Μινωικές Γραμμές το 2009 μετέφερε 553.000 επιβάτες, 145.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 77.000 φορτηγά.

Στις 15 Οκτωβρίου 2009 δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα το πλοίο «Cruise Europa», ενώ από τον ερχόμενο Ιούνιο θα δρομολογηθεί στην ίδια γραμμή το αδελφό πλοίο «Cruise Olympia».
Πώληση στην Hellenic Seaways

Στις 18/5/2009 οι Μινωικές Γραμμές υπέγραψαν συμφωνία με την εταιρία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της (ποσοστό 33,35% επί του μετοχικού κεφαλαίου) στην εταιρία Hellenic Seaways έναντι ποσού 125 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κέρδος που προέκυψε για τις Μινωικές Γραμμές από την εν λόγω πώληση ανέρχεται σε 58,8 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνεται στο καθαρό αποτέλεσμα της εταιρίας.