Τί αποκαλύπτουν τα κρυφά στατιστικά στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος

Η Ελλάδα έχει βρεθεί στο στόχαστρο των διεθνών ΜΜΕ για το δραματικό πρόβλημα του χρέους και των ελλειμμάτων της και τα στατιστικά της στοιχεία περνούν κάθε είδους έλεγχο και αναθεώρησης προκειμένου να αποκαλυφθεί το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα (;) μέτρα.

Τί θα συνέβαινε, όμως, αν ο ζήλος για την αποκάλυψη της αλήθειας δε σταματούσε στην Ελλάδα και επεκτείνονταν στην προσπάθεια αποκάλυψης των κρυφών χρεών και ελλειμμάτων κρατών όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα κ.α;

Τα στατιστικά του χρέους αποκαλύπτουν έναν κόσμο που βουλιάζει στο χρέος με τα κράτη να κρύβουν υποχρεώσεις τους που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν πολλές φορές το ΑΕΠ τους.

Ξεκινώντας από το γράφημα του χρέους της ομάδας των G7 κρατών ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ τους διαπιστώνουμε πως από 35% το 1974 έφτασε στο 80% το 2010 ενώ προβλέπεται να αυξηθεί στο 120% μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος στην Ιαπωνία είναι στο 227% του ΑΕΠ, στην Ιταλία στο 120%, στις ΗΠΑ στο 93%, στη Γαλλία στο 84% του ΑΕΠ και στη Βρετανία στο 78%. Το διαρθρωτικό κρατικό έλλειμμα στη Βρετανία κυμαίνεται στο 10% του ΑΕΠ, στις ΗΠΑ στο 9% και στην Ιαπωνία στο 7%. Τα παραπάνω στοιχεία που είναι από ανεξάρτητες εκθέσεις του ΔΝΤ και της Τράπεζας των Διεθνών Διακανονισμών είναι μόνη η κορυφή του παγόβουνου.

Πολλές χώρες έχουν κρυφές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στα επίσημα στατιστικά τους στοιχεία. Έτσι η Βρετανία έχει υποχρεώσεις στα συνταξιοδοτικά της ταμεία που αντιστοιχούν στο 78% του ΑΕΠ της, με το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων στον κλάδο υγείας να φτάνει στο 700% του ΑΕΠ. Συνολικά υπολογίζεται ότι οι ΗΠΑ ‘τρέχουν’ ένα έλλειμμα κρατικά ταμεία της τάξης των 100 τρις δολαρίων. Σύμφωνα με στοιχεία του OECD οι αντίστοιχες κρατικές υποχρεώσεις της Γαλλίας αντιστοιχούν στο 330% του ΑΕΠ, της Γερμανίας στο 190%, της Ιαπωνίας στο 150% και της Ιταλίας στο 130%.

Υπάρχουν, όμως, και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από την εγγύηση του κράτους για τα χρέη τραπεζών και εδώ τα στατιστικά στοιχεία είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποκαλύψουν την πραγματική εικόνα του προβλήματος η οποία στη Βρετανία φαίνεται να αφορά στο 50% του ΑΕΠ της.

Το πρόβλημα, όμως, εκτείνεται και στις αναδυόμενες οικονομίες όπου τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι ακόμη πιο αδιαφανή από αυτά των αναπτυγμένων κρατών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το χρέος της Κίνας ως ποσοστό του ΑΕΠ της ανέρχεται στο 20%, όμως πρόσφατες ανεξάρτητες έρευνες αποκάλυψαν σωρεία κρυμμένων χρεών που απογειώνουν το πραγματικό χρέος σε ποσοστά της τάξης του 90% του ΑΕΠ.

Αν ξεχάσουμε τα κρυφά χρέη και μελετήσουμε μόνο αυτά που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των κρατών, διαπιστώνουμε πως το 1999 το παγκόσμιο χρέος ανερχόταν στα 19 τρις δολάρια και σήμερα έχει αυξηθεί στα 41 τρις. Αν συμπεριλάβουμε τα κρυφά χρέη το ύψος του παγκόσμιου χρέους σήμερα ξεπερνά κατά πολύ τα 150 τρις δολάρια (αυτό συμπεριλαμβάνει το παγκόσμιο κρατικό και όχι και το ιδιωτικό και το χρηματοοικονομικό χρέος).

Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το χρέος δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Ένα τμήμα αυτού θα διαγραφεί και ένα άλλο θα αναχρηματοδοτείται αιώνια δημιουργώντας την εξάρτηση δανειστών -δανειοληπτών η οποία κινεί τον κόσμο.

sofokleous10.gr