Παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων «Εν Χανίοις» – 30/6

Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων την Κυριακή 30/6, ώρα 18:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι θα γίνει η παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων «Εν Χανίοις». Η ετήσια έκδοση του Δήμου Χανίων «Εν Χανίοις», αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδόσεις του Δήμου η οποία προσφέρει πολύτιμη γνώση για το παρελθόν αλλά και το παρόν των Χανίων. Φέτος θα διατεθεί στο κοινό η 17η έκδοση του βιβλίου «Εν Χανίοις 2023» με θέμα διάφορες μελέτες σχετικές με, την τοπική ιστορία, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τη Λαογραφία της Κρήτης και ιδιαίτερα των Χανίων. Για τo βιβλίο θα μιλήσει η επιμελήτρια της έκδοσης Ζαχαρένια Σημανδηράκη, Ειδική Συνεργάτιδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και μέλη της επιστημονικής επιτροπής του τόμου (Στέλλα Αλιγιζάκη, Σμαράγδη Γαλημιτάκη, Ηλίας Κολοβός, Ρόδης Λοχαΐτης, Γιάννης Σκαλιδάκης).

Ο τόμος θα διατίθεται από το Μεγάλο Αρσενάλι από την Τετάρτη 26 Ιουνίου και καθ’ όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ Βιβλίου.

Γνωστοποιείται επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής εργασιών για την ετήσια έκδοση του Δήμου ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ για το 2024. Οι εργασίες που θα περιληφθούν στο ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τη Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2023, σημειώνοντας απαραίτητα την ιδιότητα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες.