Η κάρτα του πολίτη ήδη βρίσκει εμπόδια

Παρόλο που η κάρτα του πολίτη είχε τεθεί ως ζήτημα από τον Μάρτιο από τον κ. Παπακωνσταντίνου, το θέμα δεν έχει μελετηθεί ακόμα σωστά. Σύμφωνα με τα νεώτερα, η κάρτα προσκρούει στην «χρήση προσωπικών δεδομένων» και οι αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες είναι αρκετές.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει να έχει έτοιμη την κάρτα τον Δεκέμβριο του 2011 και αυτή θα διαθέτει ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό δημοτολογίου και αστυνομικής ταυτότητας.

Όπως γίνεται κατανοητό κάποια από τα στοιχεία είναι απόρρητα και η κάρτα αντιτίθεται στις εθνικές διατάξεις εφαρμογής, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στην Ευρώπη.

[Madata]