Κρητικά και Αστικά Τραγούδια Της Κρήτης, στην “Εσμιγιά” – 18/5

Μάνθος Κουκλάκης
λυρα / lyre
Κουρκουνάκης Κώστας
λαούτο, μπουλγαρί
lut / boulgari