Χρονιά Αλέξη Ακριθάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στο Ηράκλειο

Χρονιά Αλέξη Ακριθάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Αλέξης Ακριθάκης | Εν κινήσει
Διάρκεια έκθεσης: 16.3.2019 – 1.3.2020