Δεν αποδέχεται τη λειτουργία του φράγματος Βαλσαμιώτη ο ΟΑΚ ΑΕ και κινείται ο νομικά

Από τη στιγμή που δεν είναι ασφαλές και λειτουργικό ο ΟΑΚ δεν αποδέχεται τη χρήση του

Το προβληματικό και μη λειτουργικό έργο του φράγματος Βαλσαμιώτη οδήγησε τον ΟΑΚ να πάρει δραστικές αποφάσεις, αρνούμενος να αναλάβει τη λειτουργία του φράγματος εάν αυτό πρώτα δεν καταστεί λειτουργικό και σύμφωνο με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της βεβαίωσης περαίωσης του φράγματος και καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης της λειτουργικότητάς του.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΑΚ:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα 

1) Να μην αποδεχτεί τη λειτουργία ή χρήση του φράγματος Βαλσαμιώτη αν αυτό δεν καταστεί πλήρως λειτουργικό, ασφαλές και σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και των προβλεπομένων από την Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.

2) Εφόσον τεκμηριώνεται το έννομο συμφέρον του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, κατά της βεβαίωσης περαίωσης του Φράγματος Βαλσαμιώτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και κατά της πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φράγματος να υλοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο.

4) Μέχρι τότε η στάθμη της λίμνης θα διατηρείται περίπου στο 20% της μέγιστης,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης.”

flashnews.gr