29 Δεκεμβρίου στις 18:00

Δωρεάν

Παιδική γιορτή στα Πλατάνια, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρίου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Συνδιοργανωτές σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ο Δήμος και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των χωριών του Αμαρίου.