40 χρόνια Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκδήλωση σττο Πνευματικό Κέντρο – 7/3

Εκδήλωση για τον εορτασμό 40 χρόνων από την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει η Πρυτανεία του Ιδρύματος, την Τετάρτη 7 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα αμιγώς τεχνολογικό πανεπιστήμιο, το οποίο παράγει ποιοτικό ερευνητικό έργο και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αποστολή να παράγει και να μεταδίδει γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, να παρέχει υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή παιδεία και εκπαίδευση στους φοιτητές του και να συμβάλλει στη μόρφωσή τους ως υπεύθυνων πολιτών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.

Επίσης, να προάγει την επιστήμη και τον πολιτισμό, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στο διεθνή πανεπιστημιακό χώρο και στο έργο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για παραγωγή νέας γνώσης και αξιοποίησή της προς χάριν του ανθρώπου.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 1977

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το Νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Η διοίκησή του ανατέθηκε το 1977 από το ΥΠΕΠΘ σε Διοικούσα Επιτροπή υπό την Προεδρία του Περικλή Σ. Θεοχάρη, Ακαδημαϊκού και Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 122/τ. Ν.Π.Δ.Δ./12-5-1977).

Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον Καθηγητή του ΕΜΠ Περικλή Θεοχάρη και αντιπρόεδρο τον Καθηγητή του ΕΜΠ Ιωάννη Τεγόπουλο παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη. Στην επιτροπή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων Ιωάννης Κλωνιζάκης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γεώργιος Κατσανεβάκης.

H πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του 1977 στην τετραετία της θητείας της ασχολήθηκε με την εξεύρεση γης και τη σύνταξη σχετικών μελετών για την ανέγερση μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι, αρχίζοντας με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης 3.500 στρεμμάτων γης και σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων από την πόλη των Χανίων. Μερίμνησε για τη λεπτομερή αποτύπωση και έκδοση του σχετικού Π.Δ. που χαρακτήριζε την παραπάνω έκταση ως απαλλοτριωτέα. Από αυτή την έκταση η Διοικούσα Επιτροπή αγόρασε από την Κοινότητα Κουνουπιδιανών, την Ενορία Κουνουπιδιανών και την Ιερά Μονή Κορακιών συνολική έκταση 1.518 στρεμμάτων. Παράλληλα, η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή φρόντισε  για την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ήταν η έκδοση πληθώρας Προεδρικών Διαταγμάτων έως το 1981, από τα οποία ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Π.Δ. 1140/80 «Περί Ιδρύσεως Ανωτάτων Σχολών, Τμημάτων και Ινστιτούτων Ερευνών ως και συστάσεως θέσεων Καθηγητών εις το Πολυτεχνείο Κρήτης» που προέβλεπε την ίδρυση τριών Σχολών: α) Τεχνικών Επιστημών, β) Εφαρμοσμένων Επιστημών και γ) Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας. Κάθε Σχολή, περιελάμβανε τέσσερα Τμήματα. Η τότε Διοικούσα Επιτροπή οραματίσθηκε ένα μεγάλο και πολυτμηματικό Ίδρυμα. Παράλληλα με τις δραστηριότητες στο θεσμικό πλαίσιο, η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή φρόντισε για την απόκτηση τριών παλαιών κτιρίων (Παλαιές Φυλακές, Παλαιό Δημαρχείο ή Μεγάλο Αρσενάλι και Ενετική Λότζια), τη σύνταξη μελετών για την αναστήλωσή τους, όπως και τη σύνταξη μελετών για την εγκατάσταση σε αυτά. Προχώρησε ακόμη στην αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (SPERRY UNIVAC V77-800) το 1980, αξίας 10.000.000 δρχ. περίπου, όπως και στον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης με βιβλία και 479 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή συγκρότησε 14 εκλεκτορικά σώματα το Mάιο του 1981 για την εκλογή των πρώτων καθηγητών.

 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ HANIANEWS