ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Σαν σήμερα

1821.—Ο Γεώργιος Δασκαλάκης ή Τσελεπής υψώνει τήν σημαίαν τής επαναστάσεως είς τά Σφακιά. ‘Ητο υιός τού περιφήμου Δασκαλογιάννη, ‘Ιωάννου…