Μήνας: Μάιος 2014

To συνοπτικό πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η παιδεία δε θέλει μόνο στέγη.  Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον γενικό πληθυσμό,  προσανατολισμένα στις ιδιαιτερότητες του τόπου (περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά κ.ά.) ιδίως των απομακρυσμένων...

Παρουσίαση των νέων σε ηλικία υποψηφίων με το συνδυασμό Πρωτοβουλία Πολιτών – Πρώτα ο Άνθρωπος

Συνήθως η συμβολή των νέων στους δημοτικούς συνδυασμούς αναζητείται απλώς προεκλογικά και αντιμετωπίζονται ως συμπλήρωμα για την έξωθεν καλή μαρτυρία...