Μήνας: Μάιος 2013

180.000 ευρώ οφείλει στους κατοίκους του Σηρικαρίου και των Λουσακιών ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για όποιον χρωστά στο Κράτος, οι νομοθέτες –ως γνωστόν- είναι σκληροί και ...αδιάλλακτοι. Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου οι...