Εκθεση ζωγραφικής Κώστα Σπανάκη, στις “Γλωσσίτσες”

ΓΛΩΣΣΙΤΣΕΣ – Παλιό λιμάνι

Η έκθεση παρατείνει τη λειτουργία της επ’αόριστον